Merkezimiz, Türk kültür havzasında üretilmiş olan felsefe, bilim, kültür, sanat ve eğitim alanlarında ulusal ve uluslararası ölçekte her türlü inceleme, araştırma ve yayın faaliyeti yapmak; yurt içinde ve yurt dışında bu alanlarla ilgili bilimsel etkinlikler düzenlemek ve bu tür etkinliklere katılmak amacıyla kurulmuştur.