Neler Amaçlıyoruz

  • Merkezimiz, Türk kültür havzasında üretilmiş olan felsefe, bilim, kültür, sanat ve eğitim alanlarında ulusal ve uluslararası ölçekte her türlü inceleme, araştırma ve yayın faaliyeti yapmak; yurt içinde ve yurt dışında bu alanlarla ilgili bilimsel etkinlikler düzenlemek ve bu tür etkinliklere katılmak amacıyla kurulmuştur.
  • Merkezimiz aynı zamanda, Türk kültür havzasında iz bırakmış şahsiyetleri tanıtmayı, bu şahsiyetlerin eser ve fikriyatına dair araştırmalar yapmayı; bu konularla ilgili kitap, makale, belge ve diğer arşiv malzemeleriyle ilgili envanter çalışmaları gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.
  • Bir diğer önemli amacımız ise faaliyet alanımızla ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında araştırma ve eğitim yapan kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmaktır.