Müdür'ün Mesajı

“Özümüzden Günümüze Felsefe Köprüsü”
Felsefe; evreni, insanı, hayatı ve değerleri anlama ve tartışma çabası olarak diğer bilimlerin doğduğu ana kaynaktır. Bu kaynaktan çıkan düşünceler tarih boyunca birçok uygarlığın katkısıyla çeşitlenmiş ve gelişmiştir. Felsefenin insanları, toplumları ve çağları birbirine bağlayan bir gücü vardır. İçinde yaşadığımız coğrafya felsefi miras açısından zengin bir geçmişe sahiptir. Bu bağlamda, bizim medeniyetimiz bir gönül, tefekkür ve bilgelik medeniyetidir. Bu mirası açığa çıkarmak, tanımak ve geniş kitlelere tanıtmak günümüz açısından değer taşımaktadır. Bu çaba, günümüzde yaşanan sorunların çözümünde de ilham kaynağı olabilecektir. Türk Dünyası Felsefe Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (TÜFAM), Türk dünyasındaki düşünce birikimini üzerine çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur.