Neler Yapacağız

  • Merkezin amaçları doğrultusundaki eğitim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek.
  • Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.
  • Alanla ilgili sempozyum, konferans ve çalıştaylar düzenlemek.
  • Alanla ilgili akademik dergi, kitap ve benzeri yayınlar yapmak.
  • Seminer, konferans, televizyon programı ve benzeri etkinlikler düzenlemek.
  • Araştırma ve inceleme çalışmaları yapacak öğrenciler, eğitimciler, profesyonel kişi ve kurumlara destek olmak.
  • Kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlara Merkezin çalışma alanına giren konular çerçevesinde araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetleri sağlamak.
  • Dünya sorunlarının çözümünde uygulamalı felsefe çalışmaları yapmak.
  • Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.